Asystent Prowincjalny wraz z zarządem świeckim Wspólnoty Franciszkańskiej Tau spotkali się 4 marca w Poznaniu, by omówić nadchodzące wydarzenia w życiu wspólnoty. Pierwsze z nich to zaplanowane na 24–26 marca Wielkopostne Dni Skupienia.

Wspólnota poznańska gromadzi się w salce Parafii Garnizonowej przy ul. Szamarzewskiego. Na spotkanie z Asystentem Prowincjalnym dołączył także Asystent Lokalny, ks. Radosław, który mimo licznych obowiązków ściśle współpracuje z przedstawicielem wspólnoty lokalnej – Tomaszem. Odbyło się z nimi odrębne spotkanie robocze w duchu braterstwa.

Po obradach zarządu zaproponowano krótkie zwiedzanie Poznania, w tym m.in. Rynku Głównego oraz Bazyliki Archikatedralnej na Ostrowie Tumskim – najstarszej polskiej katedry. Całość zwieńczyła Msza św., której przewodniczył br. Robert Rabka.

I Niedziela Wielkiego Postu przypadła na następny dzień wizytacji. Tym razem liturgii eucharystycznej przewodniczył ks. Radosław. Na koniec br. Robert zachęcił mieszkańców do przychodzenia na spotkania Wspólnoty Franciszkańskiej Tau.

Adam Tchorek

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska